Prospectus

nl en

Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit

Course
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis van de geschiedenis van de filosofie.

Beschrijving

Het in de negentiende eeuw voorspelde proces van toenemende ont-tovering van de wereld is uitgebleven. Hoewel rationaliteit een stempel op onze samenleving drukt, noemt de helft van de Nederlanders zich ‘religieus’. De helft daarvan valt in de categorie ‘ongebonden spirituelen’ en staat los van de geïnstitutionaliseerde religie.

Veel mensen hechten tegenwoordig aan een meer persoonlijke en pluriforme verkenning van de relatie tussen henzelf en het levensmysterie. In de grote diversiteit van denkbeelden en praktijken op dit gebied schemert de opvatting door dat de mens het vermogen bezit om dieper in dit mysterie door te dringen. Daar getuigt ook de filosofische traditie van. Voor Plato was het leven een reis van de ziel ter zuivering. In het college zal worden verkend hoe Plato, Schopenhauer, Rosenzweig en Jung zich op de spirituele dimensie van het leven hebben bezonnen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Twee take home-tentamens: de eerste over college 1 t/m 7; de tweede over college 8 t/m 14.

Blackboard

De teksten die worden besproken kunnen van Blackboard worden opgehaald.
De take-home tentamens zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

De te behandelen teksten worden tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure
Studenten wordt verzocht zich daarna ook via Blackboard aan te melden.

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Informatie

Prof.dr. J.L.F. Gerding: hans.gerding@wxs.nl
Dr. H.W. Sneller: h.w.sneller@let.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit college is interessant voor studenten in de filosofie, godsdienstwetenschappen, psychologie en antropologie.