Prospectus

nl en

Natievorming in Latijns Amerika

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus worden de verschillende fases van het natievormingproces van Latijns-Amerika behandeld. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de liberale staat, de corporatistische staat en de neoliberale staat aan de orde en hoe de natie zich heeft ontwikkeld. Er wordt daarbij expliciet aandacht gegeven aan de wisselwerkingen tussen economische factoren, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en natievorming, en de consequenties van verschillende vormen van beleid.

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming, en mede in de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika en de samenhang met staatsvormen.

  • Het leren herkennen van historische periodes van sociaal-economische en politieke wijzigingen in Latijns-Amerika

  • Het houden van een wetenschappelijke referaat.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en de indeling in van werkgroepen.

Literatuur

  • Keen, Benjamin and Keith Haynes. A History of Latin America. Boston: Houghton Mifflin Company, 2009, 8th ed.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

mw. Dr. M.L. Wiesebron tel. 071 527 2063