Prospectus

nl en

Paradoxen en natuurwetenschap

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse wijsbegeerte en Wetenschapsfilosofie (BA2).
De cursus is ook toegankelijk voor studenten in het brugprogramma.

Beschrijving

Paradoxen vormen een centraal probleem in de wijsbegeerte. Zij hebben ook gefungeerd als motor in de natuurwetenschappen. Paradoxen hebben natuurwetenschappers alert gemaakt voor conceptuele spanningen en onvolledigheden in hun theorieën en hebben als stimulus gewerkt voor nieuwe theorieën. In de cursus worden deze gebieden samengebracht. Filosofische literatuur over paradoxen wordt gecombineerd met historisch materiaal waarin we de worstelingen van wetenschappers met paradoxen onder de loep nemen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • de structuur van paradoxen met name Zeno’s paradoxen, de Russelparadox, de Leugenaarsparadox en de Onvolledigheidsstelling van Gödel;

 • diverse typen oplossingen voor de gegeven paradoxen;

 • de rol die paradoxen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de (moderne) natuurwetenschap;

 • enkele beroemde natuurwetenschappelijke paradoxen zoals Olbersparadox, de Einstein-Poldolsky-Rosen paradox, en de ‘Black Hole Information’ paradox uit de recente natuurkunde.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten (20%)

 • Eindpaper (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van wetenschappelijke artikelen en presentaties.

Literatuur

Losse artikelen en een reader met relevante literatuur waaronder selecties uit:

 • Joseph Mazur, Zeno’s Paradox. Unraveling the Ancient Mystery Behind the Science of Space and Time. (New York 2007).

 • Karin Verelst, The Ontology of Paradox. (Brussel 2006).

 • Roy Sorensen, A Brief History of the Paradox. Philosophy and the Labyrinths of the Mind. (Oxford 2003).

 • Etienne Klein, Conversations with the Sphinx: Paradoxes in Physics. (London 1997).

 • R.M. Sainsbury, Paradoxes. Second Edition (Cambridge 1995).

 • John Barwise en John Etchemendy, The Liar. An Essay on Truth and Circularity (1985).

 • Adolf Grünbaum, Modern Science and Zeno’s Paradoxes (Middletown 1967).

Literatuur wordt tijdens het college ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Informatie

Drs. B. Karstens: b.karstens@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Specialisatie: Theoretische filosofie