Prospectus

nl en

Wijsgerige antropologie IV (BA)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Wijsgerige antropologie I (BA1) of vergelijkbare voorkennis. Wijsgerige antropologie II is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

Beschrijving

Satz vom Grund deel II. In deze collegereeks zal verder worden gegaan met de Satz vom Grund van Heidegger. Om goed deel te kunnen nemen aan het college wordt aangeraden de protocollen van de collegereeks Wijsgerige antropologie III (semester 1) te bestuderen. De protocollen van vorig semester kunt u terugvinden op www.filosofie.info/protocollen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen via Blackboard (binnen 12 uur in te leveren)..

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Heidegger, Der Satz vom Grund.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur