Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Locke en Spinoza over kennis, geloof en tolerantie (GF)

Course
2010-2011

Toegangseisen

-

Beschrijving

Tijdens het college wordt onderzocht in hoeverre de opvattingen over kennis en geloof bij Locke en Spinoza van invloed zijn op hun opvattingen over tolerantie en vrijheid van spreken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Mondelinge presentatie

  • Paper

Blackboard

-

Literatuur

  • Locke, Essay Concerning Human Understanding, boek IV.

  • Locke, Brief over Tolerantie (Epistola de Tolerantia).

  • Spinoza, Ethica, deel 2.

  • Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus (delen).

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. M.S. van der Schaar: m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Specialisaties: Geschiedenis van de filosofie; Ethiek en Politieke filosofie