Prospectus

nl en

Filosofie en literatuur II (TF)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse Wijsbegeerte of Literatuurwetenschappen

Beschrijving

In de analytische wijsbegeerte wordt systematisch werk gemaakt van filosofie van de literatuur. De volgende vragen staan centraal: wat is de taak van een filosofie van de literatuur, wat is literatuur, hoe verhoudt waarheid zich tot fictionaliteit, wat is tekstinterpretatie, zijn literaire waarden verbonden met ethische, religieuze en wetenschappelijke waarden?

In de hoorcolleges worden de belangrijkste analytische inzichten en argumenten rond deze vragen behandeld. In het aansluitende werkcollege wordt de thematiek verdiept via close reading van het gedicht Four Quartets van T.S. Eliot.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

BA-studenten (5 EC):

  • Deeltentamen: essay van 2500 woorden.

  • Eindtentamen: take home tentamen (3 studievragen).

BA-studenten (10 EC):

  • Deeltentamen: essay van 2500 woorden.

  • Eindtentamen: essay van 3000 woorden plus een take home tentamen (3 studievragen), OFWEL een essay van 6000 woorden.

Bijkomende bepalingen:
De onderwerpen voor de essays worden voorgesteld door de docent. Het is ook mogelijk om in overleg met de docent een onderwerp te kiezen.
Het verdient aanbeveling om tijdens de cursus een presentatie te geven in het college. De presentatie van ca. 15 minuten wordt gewaardeerd met 1 EC, en dat betekent dat het essay 850 woorden korter mag zijn.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor berichten aan studenten en voor beschikbaarstelling van cursusdocumenten.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Peter Lamarque, The Philosophy of Literature, Oxford 2009, Blackwell Publishing.

  • T.S. Eliot, Four Quartets.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. E.M.H. Brugmans: E.Brugmans@jur.ru.nl

Opmerkingen

Specialisaties: Theoretische filosofie; Filosofie van mens, techniek en cultuur

Derdejaarsstudenten Wijsbegeerte volgen deze cursus voor 10 EC; studenten van andere opleidingen kunnen de cursus desgewenst ook voor 5 EC volgen.