Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Filosofie en literatuur II (HPS)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Ingeschreven in MA Wijsbegeerte of Literatuurwetenschappen

Beschrijving

In de analytische wijsbegeerte wordt systematisch werk gemaakt van filosofie van de literatuur. De volgende vragen staan centraal: wat is de taak van een filosofie van de literatuur, wat is literatuur, hoe verhoudt waarheid zich tot fictionaliteit, wat is tekstinterpretatie, zijn literaire waarden verbonden met ethische, religieuze en wetenschappelijke waarden?

In de hoorcolleges worden de belangrijkste analytische inzichten en argumenten rond deze vragen behandeld. In het aansluitende werkcollege wordt de thematiek verdiept via close reading van het gedicht Four Quartets van T.S. Eliot.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

See Timetables Master’s Programmes 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

MA-studenten:

  • Bestudering van aanvullende literatuur

  • Deeltentamen: essay van 2500 woorden

  • Eindtentamen: essay van 3000 woorden en een take home tentamen (3 studievragen), OFWEL een essay van 6000 woorden. De aanvullende literatuur moet in het eindtentamen verwerkt worden.

Bijkomende bepalingen:
De onderwerpen voor de essays worden voorgesteld door de docent. Het is ook mogelijk om in overleg met de docent een onderwerp te kiezen.
Het verdient aanbeveling om tijdens de cursus een presentatie te geven in het college. De presentatie van ca. 15 minuten wordt gewaardeerd met 1 EC, en dat betekent dat het essay 850 woorden korter mag zijn.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor berichten aan studenten en voor beschikbaarstelling van cursusdocumenten.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Peter Lamarque, The Philosophy of Literature, Oxford 2009, Blackwell Publishing.

  • T.S. Eliot, Four Quartets.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Prof.dr. E.M.H. Brugmans: E.Brugmans@jur.ru.nl

Opmerkingen

Specialisaties: History and Philosophy of the Sciences / Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture