Prospectus

nl en

Epistemologie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011
Zie Rooster minoren en keuzepakketten 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Opdrachten (50%)

  • Schriftelijk eindtentamen (50%)

Blackboard

Nader te bepalen

Literatuur

  • Adam Morton, A Guide through the Theory of Knowledge, 3rd edition John Wiley / Blackwell Publishing, 2003. ISBN: 978-1-4051-0012-0

  • Overige teksten worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Drs. V.A. Gijsbers: v.a.gijsbers@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de BA Wijsbegeerte (BA Plustraject en standaardtraject), alsmede van de minor Waarheid, kennis en wetenschap. Filosofie van het menselijk kennen.