Prospectus

nl en

Nieren

Course
2010-2011

Beschrijving

Het lichaam beschikt over regelmechanismen om het volume, de zuurgraad, de osmolaliteit en de concentratie electrolyten in de diverse lichaamscompartimenten binnen nauwe grenzen constant te houden. De nier speelt hier een centrale rol bij. In dit blok gaat het om de vorm en functie van die nier, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van regelsystemen en regelmechanismen.

De stof uit dit blok wordt in de verdere studie bekend verondersteld. Vooral in het blok Nefrologie en Urologie (jaar 3) is het van belang deze kennis paraat te hebben.

Leerdoelen

  • De student kan de normale bouw (micro- en macroscopisch) van de nier beschrijven.

  • De student kan de normale functies van de nier uitleggen en deze relateren aan de bouw.

  • De student kan uiteenzetten op welke wijze(n) nierziekten kunnen worden vastgesteld met behulp van anamnese, fysische diagnostiek en aanvullend onderzoek.

  • De student is in staat om de gevolgen van een aantal belangrijke aandoeningen waarbij de nier betrokken is te beredeneren en te herkennen.