Prospectus

nl en

Zorgstage (LKO jaar 1)

Course
2010-2011

Beschrijving

De student loopt stage in een verpleeghuis of een ziekenhuis. De reguliere stageperiodes zijn in week 5-7 en in week 8-10.

De student leert zich in de praktijk als een ‘professional’ te gedragen, zonder vooroordeel. De student leert wat afhankelijkheid betekent voor patiënt, leert te communiceren met patiënt, leert wat werken in een professioneel team betekent, leert enige vaardigheid in de verzorging van de patiënt. De student krijgt alle gelegenheid om na te denken over de eigen motivatie voor de studie Geneeskunde en het beroep van arts.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de stage wordt gebruikt om interessante medische problemen of medische technieken te zien, of om mee te lopen met (co)assistenten en medisch specialisten. Evenmin is het doel van de stage snel en efficiënt zieken te leren verzorgen: de zorgverrichtingen dienen slechts als kapstok om het professionele gedrag te ontwikkelen.

Belangrijke praktische informatie

De Zorgstage loopt parallel aan het blok Volksgezondheid. Een deel van de studenten volgt eerst de Zorgstage en vervolgens het blok Volksgezondheid. Een ander deel doet het andersom. Het tentamen Volksgezondheid is aan het einde van de 2e periode Zorgstage.

Voor aanvang van de Zorgstage dienen de studenten getest te zijn op tuberculose en dient het vaccinatietraject voor Hepatitis B in gang te zijn gezet. De Bedrijfsgeneeskundige Dienst (gevestigd in het Poortgebouw) van het LUMC roept de studenten hiervoor op.

Stageplaatsen worden aangeboden door de zorgstagecommissie. Daarnaast is het mogelijk om zelf een stageplaats te regelen of een vrijstelling aan te vragen. Voorwaarden voor deze mogelijkheden zijn vanaf september te lezen op Blackboard. Vrijstellingsverzoeken moeten altijd bij de examencommissie ingediend worden.

Vóór aanvang van de Zorgstage dienen de instructies voor het volgen van de stage in het blokboek bestudeerd te worden.

Leerdoelen

Professioneel gedrag is het centrale begrip in dit blok.
Naast zelf studeren, colleges volgen en tentamens maken wordt de student vanaf het eerste jaar in contact gebracht met het werkveld. Voor de meeste studenten is de zorgstage de eerste beroepsmatige kennismaking met patiëntenzorg. Tijdens de werkzaamheden in de zorgstage wordt de student zich bewust van professioneel gedrag en hoe dit bij zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast komt de student heel direct in aanraking met verschillende aspecten van het toekomstige werkveld. De doelstellingen van de zorgstage zijn dan ook:

  • De student wordt zich bewust van professioneel gedrag en ontwikkelt dit bij zichzelf.

  • De student wordt zich bewust van de motivatie voor de studie en het toekomstige beroep.

  • De student kan zich over beide mondeling en schriftelijk uitdrukken.