Prospectus

nl en

Keuzeruimte eerste semester

Course
2010-2011

In het derde jaar is er zowel in het eerste als tweede semester 15 ects minor/keuzepakketruimte geroosterd. Zie voor de invulling hiervan de e-Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.
In elk geval één onderdeel dienst een 300-niveau te hebben.