Prospectus

nl en

Wetenschappelijke Vorming

Course
2010-2011

Beschrijving

In dit blok komen de onderdelen Wetenschapsleer, Kritisch lezen van artikelen en Training presentatietechnieken aan bod.

Wetenschapsleer wordt in het blok behandeld aan de hand van colleges over algemene methodologie van klinisch wetenschappelijk onderzoek en er wordt daarbij een kleine zijsprong gemaakt naar wetenschapsfilosofie. In de eerste week van het blok ligt het accent op geneesmiddelentrials, daarna komt observationeel onderzoek aan bod.

Het onderwijs in presentatietechnieken vindt plaats in werkgroepverband. Alle studenten houden twee presentaties voor hun werkgroepgenoten, eenmaal om te oefenen en feedback te krijgen en eenmaal voor een cijfer. In dit blok krijgen studenten twee gepubliceerde randomized controlled trials om kritisch te lezen en te presenteren.

Tijdens het blok doen alle studenten samen ook zelf een echt wetenschappelijk onderzoek. Achtergrond is dat artsen overspoeld worden met informatie en vooral ook met advertenties voor geneesmiddelen. Uit een publicatie enkele jaren terug bleek echter dat slechts een minderheid van de claims in geneesmiddelenadvertenties evidence based is. Met 300 studenten kan in korte tijd een aanzienlijk aantal advertenties worden bestudeerd. Elke student checkt daarbij zelf enkele bronnen op juistheid, relevantie, en wetenschappelijke kwaliteit, en voert de gegevens via een link waardoor de resultaten nog tijdens het blok kunnen worden samengevoegd en geanalyseerd. Na afloop van het blok is er voor enkele studenten de mogelijkheid op basis hiervan een artikel te schrijven en aan te bieden ter publicatie.

Leerdoelen

 • Kritisch lezen van artikelen en wetenschapsfilosofie

 • De student kan een artikel lezen en de meest belangrijke informatie uit een artikel destilleren.

 • De student kent de belangrijkste onderzoeksdesigns (experiment, follow-up studie, case-control studie, patiëntenserie, case report) met hun voor- en nadelen.

 • De student kent de vragen uit de ‘Users’ Guide to the medical literature – How to read a paper on therapy’ en kan die gebruiken om de validiteit van gepubliceerde geneesmiddelentrials te beoordelen.

 • De student kan de belangrijkste resultaten van een onderzoek samenvatten en beoordelen in hoeverre en op welke patiëntengroepen deze resultaten van toepassing zijn.

 • De student heeft inzicht in wetenschapstheorieën: grondslagen en samenhang.

 • De student kan de toepassing van wetenschapsleer binnen de geneeskunde onderkennen.

Training presentatietechnieken:

 • De student kan een mondelinge presentatie tekstueel structureren.

 • De student beheerst het gebruik van visuele middelen tijdens een presentatie.

 • De student kan de eigen kwaliteiten als spreker herkennen.

 • De student kan de eigen presentatie zakelijk beoordelen en verbeteren met betrekking tot de interactieve kwaliteit ervan.

 • De student kan bewust communicatie over en weer met het publiek hanteren.