Prospectus

nl en

Lijn Klinisch Onderwijs jaar 2

Course
2010-2011

Beschrijving

Organisatie
Het lijnonderwijs in jaar 2 bestaat uit 10 patiëntdemonstratie colleges en 10 werkgroepen die elke 3 weken op dinsdag plaats vinden. De patiëntdemonstratie colleges worden door de afdeling Algemene Interne Geneeskunde verzorgd, soms samen met een huisarts. De werkgroepen worden verzorgd door huisartsen die verbonden zijn aan de afdeling Public Health en Eerstelijns Gezondheidszorg.

Samenvatting inhoud
Een van de kerntaken van een arts is het beoordelen en – zo mogelijk – oplossen van medische problemen. Door de klacht waarmee een patiënt komt te vertalen naar een medisch probleem is de arts in staat het verdere diagnostische en therapeutische beleid te bepalen. Systematisch denken en het kunnen ordenen van gegevens is hierbij een belangrijke vaardigheid.

Onontbeerlijk bij het diagnostisch proces is kennis over ziekten en hun oorzaken en kennis over diagnostische hulpmiddelen aan de ene kant en goede communicatieve vaardigheden aan de andere kant.

In het werkgroep onderwijs van het tweede jaar van de lijn klinisch onderwijs zullen de studenten aan de hand van papieren casus leren de klacht van een patiënt te vertalen naar een medisch probleem en zullen zij leren systematisch dit medisch probleem op te lossen. In de werkgroepen van het derde jaar zal het accent liggen op de communicatieve vaardigheden en op het aanleren van lichamelijk onderzoek.

Het onderwijs in de lijn Klinisch Onderwijs maakt zoveel mogelijk gebruik van de kennis die in de onderwijsblokken wordt verworven.

Leerdoelen

De studenten leren klinisch redeneren aan de hand van patiënt demonstratiecolleges en aan de hand van geschreven casuïstiek. Ze leren welke vragen, welk lichamelijk onderzoek en welk aanvullend onderzoek relevant is bij verschillende klachten. Ze maken kennis met het diagnostisch proces van klacht naar diagnose en ze leren de belangrijkste kenmerken en presentatiewijzen kennen van de aan de orde komende ziektebeelden.