Prospectus

nl en

Maatschappij en Gezondheidszorg

Course
2010-2011

Beschrijving

Het hoofdonderwerp in dit blok is de sociale geneeskunde, met haar nadruk op de volksgezondheid, het terugdringen van risicofactoren en dus op preventie. Verder wordt aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals de zorgverlening die nodig is om goede zorg te bieden aan specifieke groepen (andere etnische achtergrond, dak- en thuislozen, mensen in detentie).

Een ander belangrijk thema in dit blok is gezondheidsrecht, een onderwerp waar iedere arts veel mee te maken krijgen bij de beroepsuitoefening.

De gezondheidszorg is een sector van groot economisch en maatschappelijk belang. Het is nodig dat (aanstaande) artsen op de hoogte zijn van organisatorische, financiële, maatschappelijke en juridische aspecten ervan, en zich bewust zijn van de invloed van deze aspecten op de uitoefening van hun beroep.

Leerdoelen

Na afloop van het blok is de student goed bekend met:

  • Inhoud en organisatie van preventie in de Nederlandse gezondheidszorg

  • Bouw en werking van de Nederlandse gezondheidszorg en de rol van EU en WHO

  • De beroepsuitoefening in de sociale geneeskunde en public health

  • De samenwerking tussen curatief en niet-curatief werkende artsen

  • De zorg voor specifieke groepen

  • Juridische aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg

De studenten kunnen deze kennis toepassen in praktijksituaties waar alle artsen in Nederland mee te maken kunnen krijgen.