Prospectus

nl en

Praktische Onderzoeksvaardigheden

Course
2010-2011

Beschrijving

NB. Dit blok kan in het 1e jaar en 3e jaar gevolgd worden.

Het blok POV is een voorbereiding op de wetenschapsstage en besteedt uitgebreid en praktisch aandacht aan:

  • het formuleren van een vraagstelling

  • het opzetten van eigen onderzoek

  • de uitvoering van metingen

  • de analyse en presentatie van resultaten en conclusies.

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kent de student de theoretische achtergrond op het gebied van opzet, uitvoering, analyse en interpretatie van eigen onderzoek en bezit de student de methodologische vaardigheden om zelf onderzoek op te zetten, uit te voeren, te analyseren en te rapporteren.