Prospectus

nl en

Coschap Dermatologie

Course
2010-2011

Beschrijving

In dit coschap van vier weken zijn de theoretische en de praktische opleiding gecombineerd. De theorie zal met name aan bod komen in de eerste twee weken. De laatste twee weken bestaan vooral uit werken op de polikliniek.

Leerdoelen

 • De co-assistent kent de plaats van de Dermatologie in de gezondheidszorg en kan adequaat verwijzen naar dit specialisme.

 • De co-assistent kent de onderlinge samenhang van de deelspecialismen in de Dermatologie.

 • De co-assistent leert een relevante anamnese op te nemen, een dermatologisch onderzoek te verrichten en dit onderzoek onder woorden te brengen in de bewoordingen van de efflorescentieleer (volgens het zogenaamde provoke-schema).

 • De co-assistent leert aan de hand van het dermatologisch onderzoek bij een niet onmiddellijk herkenbare afwijking een morfologische diagnose te stellen en vervolgens een differentiaaldiagnose op te stellen met behulp van een van de dermatologische handboeken.

 • De co-assistent leert bij een dermatologische diagnose de actuele therapie op te zoeken in de dermatologische literatuur.

 • De co-assistent leert een aantal gemakkelijk herkenbare en voor de algemene praktijk relevante dermatologische diagnosen te herkennen en de prognose en toekomstige zorgbehoefte hiervan aan te geven. Tevens leert de co-assistent de bij deze diagnosen behorende patiënteninformatie aan de patiënt te verstrekken.

 • De co-assistent leert de dermatologische patiënt in zijn gehele context te beschouwen met het oog op frequent voorkomende psychosociale, psychosomatische en psychoseksuele pathologie in dit vakgebied.

 • De co-assistent leert het schrijven van magistrale receptuur uit het boekje Dermatica op recept.

 • De co-assistent leert een KOH-preparaat te maken en te beoordelen op aanwezigheid van schimmel en Candida. Tevens kent hij of zij de indicaties voor afname van enkele andere directe preparaten voor microscopisch onderzoek.

 • De co-assistent leert het bestaan kennen van, en indicatie voor, aanvullende diagnostiek in de Dermatologie zoals epicutaan allergologisch onderzoek, dermatopathologie- en mycologisch onderzoek en tevens aan de patiënt uit te leggen welke belasting dit onderzoek met zich meebrengt.

 • De co-assistent kan een dermatologische patiënt gestructureerd mondeling presenteren aan medici, mede-co-assistenten en paramedici.