Prospectus

nl en

Coschap Huisartsgeneeskunde

Course
2010-2011

Beschrijving

Het grootste deel van de stage speelt zich af in de huisartspraktijk. Daarnaast wordt onderwijs en begeleiding gegeven door de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. De co-assistent is verplicht zowel het onderwijs in de praktijk als op de afdelingen te volgen. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een sollicitatie of familieomstandigheden, kan in overleg met de huisarts-docent (hado) of de afdelingsbegeleider toestemming worden verkregen iets te missen.

Leerdoelen

De doelstelling van het coschap Huisartsgeneeskunde is door het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-b) als volgt geformuleerd: “De co-assistent wordt door middel van het coschap Huisartsgeneeskunde in staat gesteld om – onder supervisie – zelfstandig te ervaren, na te denken over en inzicht te krijgen in wat het betekent als huisarts om te gaan met patiënten, hun klachten, hun aandoeningen en problemen in relatie tot hun leefomgeving”.