Prospectus

nl en

Coschap Kindergeneeskunde

Course
2010-2011

Beschrijving

De totale duur van het co-assistentschap is zes weken. De co-assistent brengt ongeveer de helft van de tijd door in de kliniek en de andere in de polikliniek en neemt daar actief deel aan de dagelijkse werkzaamheden.

Tijdens het co-assistentschap krijgt de co-assistent kennis- en vaardigheidstraining op het gebied van de Kindergeneeskunde. Er wordt probleemgeoriënteerd gewerkt.

Leerdoelen

Het co-assistentschap Kindergeneeskunde beoogt het bereiken van de hieronder omschreven doelstellingen op het gebied van kennis, vaardigheden en professionele houding (attitude en communicatie). Deze doelstellingen dienen te worden bezien in de context van het zich ontwikkelende en opgroeiende individu.
Dit stelt aan de co-assistent dus specifieke eisen op deze terreinen.

  • De co-assistent kent de plaats van de Kindergeneeskunde in de gezondheidszorg en kan adequaat verwijzen naar dit specialisme.

  • De co-assistent leert een Kindergeneeskundige anamnese op te nemen, het lichamelijk onderzoek van het kind te verrichten en deze bevindingen te interpreteren en te rapporteren.

  • De co-assistent leert aan de hand van het bovenstaande een adequate probleemgeoriënteerde werk-en differentiaaldiagnose te maken op een aantal gebruikelijke problemen op de kinderleeftijd.

  • De co-assistent leert (op grond van werkdiagnose) een adequaat plan op te stellen t.a.v. aanvullende diagnostiek, therapie en informatie voor de patiënt en de ouders.

  • De co-assistent leert de professionele competenties van samenwerken, professionele houding kennis en wetenschappelijke inzichten toe te passen bij patiëntenzorg.