Prospectus

nl en

Gen, omgeving en ziekte (voorheen Moleculaire en cellulaire aspecten van ziekten)

Course
2010-2011

Beschrijving

Aan de hand van verschillende voorbeelden zullen wij in dit blok laten zien wat de invloed is van modern moleculair en celbiologisch onderzoek op het begrip en de behandeling van ziekten.

Leerdoelen

  • De student begrijpt hoe ontregeling van processen in de cel door veranderingen in het genoom en door omgevingsinvloeden kunnen leiden tot ziekte.

  • De student kan verklaren hoe de interactie tussen genen en de omgeving ziekteverschijnselen veroorzaakt.

  • Beginnend met een diagnose, kan de student aangrijpingspunten voor (pharmaco)therapeutische interventies aangeven.

  • De student kent de verschillen tussen monogenetische en multifactorieel bepaalde ziekten.

  • De student begrijpt hoe genetische variatie kan leiden tot een verhoogde kans op ziekten.

  • De student begrijpt in grote lijnen welke genetische diversiteit hij zal tegenkomen in de medische praktijk.

  • De student kent de processen die de integriteit van het genoom in de cellen in stand houden en hun relatie met ziekten zoals kanker.