Prospectus

nl en

Start.BW

Course
2010-2011

Beschrijving

Dit blok vormt het eerste deel van het curriculum. Tevens is dit blok het eerste deel van het onderwijs in de lijn BAST (Biomedical Academic Scientific Training). Om kennis te maken met de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich in de “huid van de onderzoeker”. Gedurende het blok wordt een onderzoeksvraagstelling uitgewerkt. Hierbij staat kanker en met name huidkanker centraal. Voor wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om te leren informatie op te zoeken en samen te vatten. Wat het leren opzoeken betreft, wordt vooral gekeken naar informatie die te vinden is in boeken en informatie die te vinden is via het internet of databases. Wat het samenvatten van informatie betreft, wordt een introductie gegeven tot het onderwijs op het gebied van de presentatietechnieken, zowel inhoudelijk als computertechnisch.

Leerdoelen

  • In staat zijn basale aspecten van kanker te begrijpen en deze kennis en inzicht te gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraagstelling;

  • In staat zijn om, gebruikmakend van moderne IC-technieken, informatie op te zoeken uit bibliotheek, handboeken, internet en databases, ter verdieping van een onderzoeksvraagstelling;

  • Het kunnen verwerken van de gevonden gegevens over een eenvoudige onderzoeksvraagstelling tot een samenvatting in de vorm van een PowerPoint-presentatie.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking huidkanker. Achtergrondinformatie moet bestudeerd worden en er moet aanvullende informatie gezocht en bestudeerd worden om de vraagstelling op te lossen. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen, die verplicht bijgewoond moeten worden. In die werkgroepen moet de kennis en het inzicht in de vraagstelling besproken worden met medestudenten.

Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en instructies verzorgd. Voor een juiste beeldvorming van de opleiding BW geeft een onderzoeker die vroeger ook BW gestudeerd heeft een overzicht van hoe de carrière van een biomedisch wetenschapper kan verlopen. Om de beeldvorming van kanker vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Voor twee onderdelen wordt een cijfer gegeven:

  • De inhoud en vorm van de presentatie, die per duo wordt gepresenteerd en ingestuurd.

  • Een tentamen waarmee de stof die behandeld wordt in colleges en zelfstudieopdrachten wordt getoetst.

Beide onderdelen moeten voldoende zijn en het gemiddelde is het eindcijfer. Verder is de eis, dat actief is deelgenomen aan alle verplichte onderdelen: computerpractica, werkgroepen en bibliotheekinstructie.

Literatuur

  • B. Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

  • M.K. Campbell. Biochemistry