Prospectus

nl en

Security & Organizations

Course
2010-2011

Samenvatting
In deze cursus leer je kennis maken met security zoals die toegepast wordt in organisaties. Je stapt in de rol van een security manager in een fabrieksomgeving en wordt geconfronteerd met handleidingen, analysemethoden, aanwijzingen en crises die je als security manager kunt tegenkomen. Terwijl je al doende ervaringen opdoet die een security manager ook tegen komt worden academische vaardigheden aangereikt om het werk efficiënter te maken en informatie op de juiste manier door te geven. De werkmethoden zijn gebaseerd op het centrale model voor de SSJ minor: het security systeem namens Talbot.

Leerdoelen
In deze cursus maakt de student kennis met het werkgebied van de security manager. Hierbij is aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, de context, en naar vertalingen tussen praktijk en theorie. Deze zijn ondergebracht in de volgende leerdoelen: – Kennis maken met de taken en verantwoordelijkheden van een security manager – Security-analysetechnieken gestructureerd toepassen – Kritische keuzes maken voor security problemen en die helder onderbouwen en communiceren – Actuele security onderwerpen vertalen naar operationele omgeving en vice versa – academische vaardigheden ontwikkelen voor security analyse, besluitvorming, en communicatie.

Onderwijsvorm
Deze cursus bestaat uit een hoorcollege en een werkcollege per week. Voor beide wordt voorbereiding van het college verwacht.

Het hoorcollege geeft de belangrijkste leerstof op hoofdlijnen en geeft ruimte voor gastsprekers.

In de werkcolleges die worden vijf opdrachten uitgevoerd. Voor een deel worden deze voorbereid, uitgewerkt en getoetst tijdens het werkcollege maar er wordt ook voorbereiding en uitwerking in de eigen tijd gevraagd. Deze opdrachten zijn verdiepingen in de stof.

Er zijn vijf ‘impromptu’ meldingen. Via SMS of mail wordt een melding gedaan over ‘acute’ problemen op de fabriek en wordt een advies gevraagd. Deze vallen geheel buiten de colleges en er wordt een tijdig antwoord verwacht (variërend van binnen 2 uur tot binnen 12 uur). Een van de meldingen vindt in het weekend plaats en een van de meldingen ‘s nachts. De opdrachten brengen onder de aandacht dat het werkgebied security een 24-uurs proces is.

*Rooster *
Dag: maandag
Week: 36 t/m 42
Tijd: 10.45 tot 14.45 uur
Zaal: 13.43 Benoordenhout (Stichthage)

Examen in week 43, maandag 25 oktober 2010 van 10.45 tot 14.45 uur.

*Toetsing: *
Het eindcijfer is gebaseerd op drie onderdelen: – een schriftelijk examen (50%) – beoordeling van vijf werkcollege opdrachten (samen 25%) – beoordeling van reactie op vijf meldingen (samen 25%)

*Literatuur: * – Talbot, J. & Jakeman, M. (2008) Security risk management body of knowledge, Risk management institution of Australasia, Carlton South. – Purpura, P.P. (2003) The security handbook 2nd ed., Butterworth Heinemann, Amsterdam. – Additionele documenten uitgereikt tijdens werkcolleges.