Prospectus

nl en

Security en grondrechten

Course
2010-2011

Veiligheid, technologie, (internationaal) recht en ethiek raken elkaar op tal van terreinen. Centraal thema is het dilemma waarvoor de overheid zich steeds vaker gesteld ziet: de spanning tussen veiligheidstaken en de bescherming van grondrechten van burgers. Thema’s die in dit vak aan bod zouden kunnen komen zijn:
– De ‘Fitna-crisis’, uitingsvrijheden vs ‘andere’ belangen (zoals buitenlandse betrekkingen, veiligheid van ambassades) – Openbaar bestuur, ordehandhaving en grondrechten (vrijheid van betoging, hostile audience, ordehandhaving en bescherming tegen inbreuken op de rechtsorde) – Bestrijding van criminaliteit en ‘ethnic profiling’ (waaronder terrorismebestrijding en Rasterfahndung).
– De maatschappelijke crisis rond de vrijheid van meningsuiting (Fortuynisme, Deense cartoons, Fitna, vervolging Wilders etc) – Het recht op vereniging vs het verbieden van rechtspersonen (zoals extremistische formaties).

Rooster
Dag: maandag
Week: 45 t/m 1 (geen onderwijs in week 51 en 52)
Tijd: 13.45 – 15.30 uur
Zaal: 13.43, Benoordenhout (Stichthage)

Examen in week 2, maandag 10 januari 2011 van 13.45 tot 15.30 uur.