Prospectus

nl en

Keuzevak Classics in Translation Latijn

Course
2010-2011

Toelatingseisen

Alle geïnteresseerde bijvakstudenten. Kennis van de Latijnse grammatica is niet vereist.
Dit pensumpakket kan gebruikt worden in de keuzepakketten Classics en Mythen.

Beschrijving

De Europese literatuur is ondenkbaar zonder de klassieke traditie. De sectie Latijn wil een aantal topauteurs uit de klassieke Latijnse en Neolatijnse literatuur aanbieden voor bijvakstudenten uit de Faculteit der Letteren die geïnteresseerd zijn in dit belangrijke aspect van de Europese beschaving. Aangeboden worden zes aantrekkelijke selecties van beroemde Latijnse teksten in vertaling met bijpassende secundaire literatuur. De teksten worden aangeboden in units van 5 ECTS zodat ze makkelijk in bijvakprogramma’s of minors kunnen worden ingepast. Voor het bestuderen van de teksten is geen kennis van de Latijnse grammatica vereist.
Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden bij dhr. Pieper (071-5272673). De pensa worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.
Lees hier verder voor meer informatie over de invulling van de tekstpakketten

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen.
Voor het tentamen dient u zich nogmaals uiterlijk 3 weken van tevoren bij de docent te melden.

Blackboard

Literatuur

Zie de beschrijving van de tekstpakketten

Aanmelden

Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden bij dhr. Pieper (071-5272673).

Contact

dr. Pieper