Prospectus

nl en

Keuzevak Erflaters van onze beschaving: klassieke meesterwerken in de Europese literatuur

Course
2010-2011

Toelatingseisen

Deze cursus maakt onderdeel uit van het Keuzepakket Mythen, maar is ook door andere geïnteresseerden te volgen.

Beschrijving

De Klassieken hebben de Europese literatuur in belangrijke mate gevormd. Ze hebben aan de moderne tijd niet alleen de literaire genres, maar ook de wezenlijke thema’s en motieven overgeleverd. Homerus en Vergilius, Plato en Seneca, Sophocles en Euripides, Cicero en Livius zijn voor het begrip van de latere Europese literaturen onmisbaar.

In dit college wordt de receptiegeschiedenis van de klassieke auteurs geschetst, waarbij met concrete voorbeelden wordt verduidelijkt hoe receptie functioneert. Telkens komen de volgende vragen aan de orde: Welk beeld had de betreffende moderne schrijver van de klassieke auteur in kwestie? Op grond van welke inhoudelijke of esthetische criteria zag hij iets in de klassieke schrijver? Op welke manier trachtte hij hem na te bootsen (imitatio-proced? Hoe en op grond van welke criteria heeft de moderne schrijver elementen uit het werk van de klassieke auteur(s) geselecteerd (selectie-proced? Welke rol speelde daarbij de (idee)historische achtergrond van de moderne schrijver resp. de intellectuele stroming waar hij bijhoorde? Welke rol speelde de toenmalige overleveringssituatie van de klassieke tekst resp. de toenmalige “Stand der Forschung” voor de receptie? Welke rol hebben de klassieke auteurs gespeeld bij de ontwikkeling van de literaire stijl van de moderne auteurs? Hoe hebben de moderne schrijvers de klassieke auteurs ge?erpreteerd (interpretatiemechanismen, “Hineininterpretieren”, “Umdeutung”; allegorische, psychologiserende interpretaties, etc.)?

De volgende thema’s worden behandeld: Petrarca en de klassieken; Rabelais en Lucianus; Montaigne en Plutarchus; Livius in de Europese traditie; The Classics in Shakespeare and contemporaries; Ovidius’ Heldinnenbrieven in de Nederlandse letterkunde; Vergilius in Ariosto en Tasso; Hugo Claus en Seneca

Leerdoelen

Rooster

Rooster keuzevakken GLTC semester 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schrifelijk tentamen aan het eind van de collegereeks over collegestof en boek.
Voor het hertentamen dient men zich uiterlijk 2 weken van tevoren op te geven via U-twist!

Blackboard

Literatuur

  1. K. Enenkel, P.A.W. van Heck, R.Th. van der Paardt, Zoals de ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur, Emmeloord 1998.
  2. Karl Enenkel, Paul van Heck (red.), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur, Voorthuizen, Florivallis, 2001.
    N.B. Om de colleges met vrucht te kunnen volgen dienen de opgegeven bladzijden (zie programma) vóór het college bestudeerd te worden.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Prof. dr. K.A.E.Enenkel (k.a.e.enenkel@hum.leidenuniv.nl)

Opmerkingen

Tentamenstof 5.0 ECTS 1. de opgegeven bladzijden (zie overzicht)
2. de collegestof plus uitgedeelde of opgegeven literatuur.
3. de resterende hoofdstukken uit I en II