Prospectus

nl en

Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (III)

Course
2010-2011

Toegangseisen

5691VTATBY Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en/of kanji-introductie II. Studenten Japans.
Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden tot het middenniveau. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo, en in staat te zijn om ruwweg 500 kanji karakters te kunnen lezen en schrijven.

Beschrijving en leerdoelen Deze cursus richt zich op spreken, luisteren en het produceren en herkennen van kanji.

Studenten zullen in staat zijn om deel te nemen aan de meeste van de eenvoudige, communicatie-gerelateerde opdrachten en sociale situaties, en om eenvoudige gesprekken te voeren over onderwerpen waarmee men bekend is, waar men zelf in geïnteresseerd is, of die relevant zijn voor het dagelijkse leven (zoals het uiten van meningen en emoties, het beschrijven v.e. doel of oorzaak, het uiten van voorwaarden en opeenvolging van gebeurtenissen etc.). Studenten zullen ook leren grip te krijgen op meer complexe conversaties in allerdaagse sociale situaties, en een reeks van uitdrukkingen leren nodig voor verschillende niveau’s van spreken (bijv. de meest gebruikelijke beleefdheidsvormen), en hun kennis van verschillende aspecten van communicatie in het Japans verdiepen. In de Kanji-colleges zullen studenten worden getoetst op hun kennis van essentiële kanji karakters die in de teksten van de tekstcolleges voorkomen, alsmede van andere kanji die voor het middenniveau relevant worden geacht.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen

  • Werkstuk

  • Mondeling tentamen

IIa. I. Taalbeheersing (5 ec):
1) Kanji III (5692VTKTAY): 40%
2) Conversatie & luistervaardigheid (5692VTJCAY): 60%

Blackboard

Materialen/communicatie platform is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

『会話のにほんご 改訂新版 』CD付(The Japan Times)
= Sasaki, Mizue & Kadokura, Masami: Japanese through Dialogues for Intermediate Learners, Revised Edition, The Japan Times, 2007. ISBN 978-4-7890-1285-0 (2,800 yen)

Aanmelden

Aamelden via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel (bijv. Kanji) van het taalprogramma.
Onderdeel van: Taalbeheersing II
Beoogd niveau: Middenniveau/JLPT 3-2 (CEF B1.1. daar waar toepasbaar

  • cumulatieve vocabulaire (BA1+BA2): ongeveer 4000

  • zinsstructuren/grammatica: JLPT 3-2

  • kanji: ongeveer 1000