Prospectus

nl en

Focus 1+2 (lecture): Film in Japan

Course
2010-2011

Beschrijving

Dit college biedt een selectie uit de verschillende culturele tradities die de Japanse film hebben vorm gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in filmstudies.

Opzet:
week 1) Inleiding: Japanse cinema door westerse ogen
week 2) Het begin van film en het begin van filmstudies
week 3) De race om de eerste filmkus. Japanse film tijdens de Amerikaanse bezetting
week 4) De “gouden jaren”: het studiosysteem, film in de jaren 1950 en Mizoguchi Kenji
week 5) De Japanse grootmeester: Ozu Yasujirô (1)
week 6) De Japanse grootmeester: Ozu Yasujirô (2)
week 7) De westerse grootmeester: Kurosawa Akira
week 8) “Nûberu bâgu”: jong en boos in Japan in de jaren 1960
week 9) De gangsterfilm, een cultuurgeschiedenis
week 10) De jaren 1980: Crisis
week 11) De jaren 1990: De omarming van de onafhankelijke cinema
week 12) Internationalisering van de Japanse film (Wijzigingen voorbehouden)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Leerdoelen

Kennis en inzichten bouwen voort op in het propedeusejaar opgebouwde kennis van en inzichten in Japanse cultuur. Deze worden verder uitgebreid met bewustwording van specifieke disciplinaire benadering (de studie van film). Vaardigheden die worden geoefend zijn: mondelinge en schriftelijke presentatie alsmede elementaire onderzoeksvaardigheden (paper). In het derde jaar kan een college op 300-niveau worden gevolgd dat dieper op vergelijkbare stof ingaat, maar dan met een nadrukkelijk thematische inslag.

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, opdrachten tijdens college): 20%
Analytisch element (besprekingsessay): 40%
Samenvattend element (tentamen met enkele essayvragen): 40%

Rooster

Zie Rooster onder Links in de rechterkolom op de vorige pagina.

Literatuur

  • Donald Richie, A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History, Tokyo: Kodansha International, 2005 (paperback editie).

  • Reader (verkrijgbaar via Studiepunt – Lipsiusgebouw)

Contact

Dhr. Prof. Dr. I.B. Smits

Aanmelden

Inschrijven is verplicht via uSis.

Schrijf u ook in op de Blackboard site voor dit college.

Aanmelden voor A la carte: www.hum.leidenuniv.nl//alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs: www.hum.leidenuniv.nl//contractonderwijs

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Schrijf u ook in op de Blackboard site voor dit college.

Opmerkingen

Geen.