Prospectus

nl en

Inleiding Klassiek Japans

Course
2010-2011

Toegangseisen

Elementaire kennis van het japans.

Beschrijving

Een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en de basisgrammatica van die taal. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten van de tiende t/m zeventiende eeuw. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden. Voorts een eerste kennismaking met oudere schriftvormen zoals het Hentaigana.

Leerdoelen

Vertrouwdheid met de basisgrammatica van het klassiek Japans, met de organisatie van woordenboeken voor het klassieke Japans en met de oorspronkelijke fysieke ordening van bronteksten. Introductie van culturele omgeving waarin de teksten tot stand kwamen. Kennismaking met afwijkende schriftsoorten.

Rooster

Kijk op de website van de opleiding voor het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Actieve deelname aan college met voorbereiding en opdrachten (30%),
schriftelijk tentamen over behandelde stof verdeeld in een mid-term en een afrondend deel (70 %)

Blackboard

Blackboard als informatiemedium en het inleveren (posten) van opdrachten.

Literatuur

Syllabus Beknopte grammatica klassiek Japans (verkrijgbaar bij Studiepunt).
Reader Inleiding Klassiek (idem)
Aanbevolen wordt de aanschaf van een woordenboek klassiek Japans, bijv. Ono Susumu, Iwanami kogo jiten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. H van der Veere