Prospectus

nl en

Teksten: licht-gevorderd niveau II, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen

Course
2010-2011

Beschrijving

Deze cursus beoogt studenten voorbij het idee van een “bottom-up” leesstrategie te helpen, en hen te laten beginnen met het toepassen van “top-down” leesstrategieën op zowel bewerkte, als op geselecteerde authentieke tekstmaterialen van een (hoog) middenniveau. Door middel van deze leesoefeningen zullen studenten hun actieve kennis en beheersing van kanji en vocabulaire vergroten, en leren om zinsstructuren van een meer gevorderd middenniveau te begrijpen alsmede hun kennis in deze toe te passen. Voorts zullen zij hun analytische en vertaalvaardigheden verder ontwikkelen, en een grondiger begrip krijgen van de manieren waarop verschillende taalelementen met elkaar verband houden om zodoende coherente structuren te vormen en betekenis uit te drukken.
Daarnaast zullen studenten leren om hun leesgedrag aan te passen om zodoende om te kunnen gaan met een variëteit aan verbanden en leesdoelen, door te gaan oefenen met een reeks van leesstrategieën zoals cursorisch/bladerend lezen, vluchtig lezen, vooruit en voorspellend lezen, samenvattingen maken, parafraseren etc.. Aan de studenten zal voldoende gelegenheid worden geboden om zich verder te bekwamen in het gebruik van naslagwerken (zoals Japans-Japanstalige woordenboeken [kokugo jiten], on-line informatie/artikelen op het internet, naslagwerken om titels van boeken, bibliografische data en dergelijke op te zoeken).

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

IIa.II. Teksten: licht gevorderd niveau I

Leerdoelen

n.v.t.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

Literatuur

 • 『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NOT the ワークブック)
  = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007.
  ISBN 978-4-327-38443-2 (2,300 yen)

 • 『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』
  Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007.
  ISBN 978-4-7574-1235-4
  ¥2,940

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Weging van Taalbeheersing IIb (5 + 5 ec):

 • IIb. I. Taalbeheersing (5 ec):
  1) Kanji IV: 40%
  2) Conversatie & luistervaardigheid: 60%

 • IIb. II. Teksten: licht-gevorderd niveau II (5 ec): 100%

Rooster

Zie rooster.

Contact

Bij de docent, zie rooster.

Aanmelden

Periode van inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009 tot en met 3 september 2009
Tweede semester: 18 januari 2010 vanaf 10.00 uur tot en met 27 januari 2010.

Via uSis

Blackboard

Materialen/communicatie platform is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Opmerkingen

1)
Onderdeel van: Taalbeheersing II
Beoogd niveau: Middenniveau/JLPT 3-2 (CEF B1.1. daar waar toepasbaar)

 • cumulatieve vocabulaire (BA1+BA2): ongeveer 4,000

 • zinsstructuren/grammatica: JLPT 3-2

 • kanji: ongeveer 1000

2)
Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel van het taalprogramma. Voordat ze bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan BA2 1e semester Conversatie & luistervaardigheid moeten studenten alleen onderstaande vakken hebben afgerond:

 1. BA1 Taalverwerving Ia/Taalbeheersing I/Conversatie & Luistervaardigheid I (60% of 5691VTATAY)
 2. BA1 Taalverwerving Ib/Taalbeheersing II/Conversatie & Luistervaardigheid II (60% of 5691VTATBY).

Voordat studenten door kunnen stromen naar het 2e semester van BA3 moeten echter alle andere taalvakken eerst zijn afgerond.