Prospectus

nl en

Focus 3+4: Aspecten van kunst en materiële cultuur

Course
2010-2011

Toegangseisen

alleen voor hoofdvakstudenten Talen en Culturen van Japan.

Beschrijving

Van de verzamelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde vormt de Japanse collectie een omvangrijk en belangrijk onderdeel. Een groot gedeelte van de Japanse collectie bestaat uit de verzamelingen van J. Cock Blomhoff, Ph. Von Siebold en J. van Overmeer Fisscher die in het begin van de negentiende eeuw werkzaam waren op Deshima, de Nederlandse handelsvestiging te Nagasaki in de periode toen Japan zich van de buitenwereld had afgesloten. De bedoeling van dit college is om een dieper inzicht te bieden in de boeiende en bloeiende kunst en cultuur van de Edo periode aan de hand van diverse onderdelen van de Japanse verzamelingen van het museum. Zo zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de grafiek- en schilderkunst, sculptuur, lakwerk, metaalbewerking, keramiek en volkskunst.

Leerdoelen

De bedoeling van dit college is om een dieper inzicht te bieden in de boeiende en bloeiende kunst en cultuur van de Edo periode aan de hand van diverse onderdelen van de Japanse verzamelingen van het museum.

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Locatie: museum van Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden

Toetsing

Schriftelijk, aan het einde van het semester (take-home tentamen); referaat; werkstuk.

Blackboard

Literatuur

nog op te geven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

prof. dr. M. Forrer