Prospectus

nl en

Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (IV)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid en/of Kanji (III). Studenten Japans.

Beschrijving en leerdoelen

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid); in staat zijn om de hoofdzaken te begrijpen van standaardgesprekken over familieaangelegenheden zoals men die tegenkomt op het werk, de studie, bij vrijetijdsbesteding etc.; een begin te maken in het leren begrijpen van authentieke materialen zoals de hoofdpunten van TV-progamma’s of films met behulp van woordenlijsten. In de Kanji-colleges zullen studenten worden getoetst op hun kennis van essentiële kanji karakters die in de teksten van de tekstcolleges voorkomen, alsmede van andere kanji die voor het middenniveau relevant worden geacht.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen

  • Werkstuk

  • Mondeling tentamen

IIb. I. Taalbeheersing (5 ec):
1) Kanji IV 40%
2) Conversatie & luistervaardigheid: 60%

Blackboard

Materialen/communicatie platform is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

『会話のにほんご 改訂新版 』CD付(The Japan Times)
= Sasaki, Mizue & Kadokura, Masami: Japanese through Dialogues for Intermediate Learners, Revised Edition, The Japan Times, 2007. ISBN 978-4-7890-1285-0 (2,800 yen)

Aanmelden

inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel (bijv. Kanji) van het taalprogramma.
Onderdeel van: Taalbeheersing II
Beoogd niveau: Middenniveau/JLPT 3-2 (CEF B1.1. daar waar toepasbaar

  • cumulatieve vocabulaire (BA1+BA2): ongeveer 4000

  • zinsstructuren/grammatica: JLPT 3-2

  • kanji: ongeveer 1000