Prospectus

nl en

Kunst en cultuur van het jodendom

Course
2010-2011

Toegangseisen

De reeks Inleiding Jodendom moet al gevolgd zijn.

Beschrijving

Joodse kunst, zowel in Israël als in de diaspora, is een uiting van joodse cultuur die ontstaan is uit de ontmoeting, wisselwerking en confrontatie met de omgeving. Deze collegereeks focust op een keuze uit de moderne joodse kunst vanaf de periode van emancipatie in Europa.

Leerdoelen

Aan de hand van verschillende uitingen van hedendaagse joodse kunst en architectuur zullen de specifieke onderwerpen waarmee joden zich sinds de 19de eeuw bezighouden, bestudeerd worden.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, powerpoint presentaties en museumbezoek.

Toetsing

Werkstuk nav een kunstwerk of museumbezoek.

Blackboard

Literatuur

  • E. van Voolen, Joodse kunst en cultuur, Walburg Pers 2006.

  • captia selecta uit: K. Bland, The Artless Jew. Medieval and Modern Affimations and Denials of the Visual, Princeton University Press 2000.

  • R. Cohen, Jewish Icons. Art and Society in Modern Europe, University of California Press 1998.

Aanmelding

Contact

Voor informatie kunt u contact op nemen met prof.dr. J. Frishman: j.frishman@uvt.nl