Prospectus

nl en

EHBO

Course
2010-2011

Beschrijving

*De examen commissie heeft besloten het vak EHBO te verplaatsen naar het eerste jaar van geneeskunde.
Studenten die EHBO nog niet hebben gevolgd moeten dit vak in studiejaar 2010 – 2011 volgen.

Let op, met het verschuiven van studiejaar, zal de vakcode voor EHBO ook veranderen.*

Theoretische gedeelte

De theorie wordt aangeboden in de vorm van E-learning materiaal dat aangeboden wordt via BlackBoard. Dit materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 4 Elektronische colleges: totaal 65 minuten voorbereiding. Doel van deze colleges is kennis overdracht betreffende de volgende onderwerpen. Algemene wenken EHBO Verwondingen Vergiftigingen Reanimatie

  • 1 cursus verbandleer, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: (20 minuten) Drukverband enkel, Drukverband knie, Living splint vinger, Wondverband vinger, Drukverband pols, Wondverband arm, Drukverband elleboog.

  • 7 Patiëntsimulaties betreffende EHBO casussen (60 minuten). Voor het zelfstandig trainen van de beslisvaardigheid in EHBO situaties worden 7 patiënt simulaties aangeboden. In deze simulaties wordt naast een situatieschets van een reële EHBO situatie ook de tijdsdruk gesimuleerd. Studenten zijn hierbij volledig zelfstandig verantwoordelijk voor het virtuele slachtoffer en krijgen hiermee de mogelijkheid de opgedane kennis uit de hoorcolleges in de praktijk toe te passen. De beslisvaardigheid wordt gedurende de simulaties geregistreerd en mondt uit in een eindcijfer. Eventueel kan de casus herhaald worden, het hoogste cijfer telt.

  • 6 Verwondingen in de praktijk (30 minuten). Iedere student wordt 6 verschillende verwondingen (uit een keuze van 20) aangeboden in een E-learning module. Doel van deze module is de student te confronteren met verschillende type verwondingen en een structuur aan te brengen in de beoordeling en behandeling van wonden.

  • 1 Toetsing van de opgedane kennis kan in de vorm van 1 of meerdere spelletjes of een traditionele multiple-choice toets (30 minuten): Million Dollar Doctor (spelletje), Kabouterkracht (spelletje), Egel (toets).
    Zoals eerder vermeld, is deze theoretische voorbereiding met behulp van E-learning verplicht om toegelaten te worden tot het praktijk gedeelte. Dit wordt door DOO gecontroleerd voordat de student ingeschreven wordt in een werkgroep!

Praktisch gedeelte

Onder begeleiding van een docent zullen twee groepen van maximaal 6 studenten elk, 3 uur aan het werk gaan.
Terwijl de ene groep reanimatievaardigheden inoefent (duur, 90 minuten) zal de andere groep zich bezighouden met het oefenen in het aanleggen van een aantal verschillende verbanden.(duur, 90 minuten )
Hierna wisselen de groepen van activiteit.

Leerdoelen

De medische student wordt door zijn omgeving al snel gezien als medicus. In ongevalsituaties wordt daarom van hem of haar verwacht handelend te kunnen optreden.

Deze cursus heeft tot doel de student inzicht te geven in wat hij of zij wel of niet kan in een ongevalsituatie en een aantal praktische handelingen in dit soort situaties te leren uitvoeren. Deze doelen worden bereikt door kennis over eerste hulp situaties te vergroten en deze kennis actief te gebruiken in gesimuleerde ongevallen. De praktische handelingen worden getraind in werkgroepen.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte kan alleen worden gestart als het theoretische gedeelte afgerond en met een voldoende beoordeeld is. Het practicum moet verplicht door de studenten worden gevolgd en voldoende zijn afgelegd voor dat zij met het ALCO-schap in jaar 1 van de Master kunnen beginnen.

Literatuur

Zie BlackBoard