Prospectus

nl en

Bioinformatics and cheminformatics

Course
2010-2011

Voor therapeutische doeleinden is het van belang om het biologische fenotype van de zieke te identificeren. Praktisch gezien is het essentieel om te weten hoe pathways beïnvloed of veranderd kunnen worden om genezing van een ziekte te bereiken. Daarvoor moeten i) de metabole pathways of de cellulaire signaling ontrafeld worden en ii) de gewenste chemische of biologische interventie(s) geïdentificeerd worden. Voor deze stappen moeten de onderzoekers grote hoeveelheden biologische en chemische data gescreend worden. Voor i) zijn zogenoemde ‘pathway databases’ samen met aanvullende databases (b.v. weefselspecifieke expressie data) heel belangrijk. Voor ii), zijn chemisch gerichte databases gebruikelijker. Deze databases geven informatie over het verband tussen de chemische structuur en de effecten daarvan op specifieke targets en pathways.
In dit blok krijgen studenten inzicht in biologische en chemische databases die openbaar toegankelijk zijn via het internet, zoals het European Bioinformatics Institute (EBI) en de National Institutes of Health (NIH). Werkcolleges, gebaseerd op reële problemen voortkomend uit het proces van drug discovery, worden gegeven en studenten zullen verschillende databases doorzoeken om de gewenste informatie te verkrijgen. Bovendien worden software tools voor de ligand en pathway analyse nader toegelicht. De resultaten worden mondeling gepresenteerd.