Prospectus

nl en

Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen

Course
2010-2011

Omschrijving

Doel: Deze inleidende cursus in de internationale politiek geeft een brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.

Inhoud: De cursus behandelt de internationale politiek vanuit het perspectief van de mondialisering. Uitgangspunt is dat de betrekkingen tussen landen en samenlevingen steeds meer verdiepen, verweven raken en in een stroomversnelling komen. Gebeurtenissen dicht bij huis hebben gevolgen aan de andere kant van de aarde. In de internationale politiek is sprake van twee tegenovergestelde gedragspatronen: conflict en samenwerking. In deze cursus wordt bezien hoe mondialisering op deze gedragspatronen inwerkt. Verklaringen worden gezocht vanuit verschillende denkscholen: realisme, liberalisme, marxisme en constructivisme. Aan de orde komen de relaties tussen staten, en de verhoudingen tussen staten en andere actoren zoals internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en multinationale ondernemingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de veranderde betekenis van militaire macht en de gevolgen van de toenemende economische interdependentie en regionale integratie voor de aard van de internationale betrekkingen en de rol van de nationale staat.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:
Baylis, J. Smith, S. & Owens, P. (Eds) (2008) The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford University Press

Reader

Toetsing

Schriftelijk tentamen
vrijdag 29 oktober 2010, 13.00-16.00 uur, USC.

Hertentamen
vrijdag 14 januari 2011, 9.00-12.00 uur, Gorlaeus zaal 01.

Rooster

Hoorcollege
Dinsdag 7 september t/m 19 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A20
en
Maandag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A20.

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A24
werkgroep 2: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A33
werkgroep 3: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A24
werkgroep 4: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A22
werkgroep 5: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A33
werkgroep 6: woensdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A22