Prospectus

nl en

Focus 5a+6: Wetenschappelijke Teksten

Course
2010-2011

Toegangseisen

Teksten: licht-gevorderd niveau II.

Beschrijving

Om de studenten voor te bereiden op het gebruik van Japanstalige materialen in de Focusvakken tijdens het 2e semester van het 3e jaar, zal in deze cursus de focus verschuiven van “lezen om de taal te leren” naar “lezen om inhoudelijke informatie te vergaren”. Door gebruik te maken van een reader met geselecteerde teksten van inleidende aard op wetenschappelijk niveau, die zoveel mogelijk zullen aansluiten op de onderwerpen die aan bod komen in de Focuscolleges, zullen studenten vaardigheden ontwikkelen die het hen mogelijk zal maken om bij de door hen gekozen Focusvakken alsmede bij het schrijven van hun BA eindwerkstuk, makkelijker toegang te krijgen en om te kunnen gaan met wetenschappelijke bronnen op dat gebied in de orginele taal.

Leerdoelen

Deze cursus biedt de studenten de extra mogelijkheid om hun lees- en vertaalvaardigheden van het Japans op beginnend academisch niveau te ontwikkelen zodat zij aan het einde van de cursus in staat zullen zijn om in hun eigen specialisme zelfstandig om te kunnen gaan met relevante primaire en secundaire bronnen, alsmede dergelijke teksten cursorisch te kunnen lezen en analyseren.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Deelname element: (aanwezigheid, deelname, wekelijkse webpostings): 30%

  • Analytisch element (essay 1,000-1,500 woorden; tijdens mid-term): 30%

  • Summative element (research paper): 40%

Blackboard

Wordt gebruikt voor wekelijkse webpostings, voor informatieverschaffing, en voor evt. additionele materialen.

Literatuur

Reader.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr. Drs. M.M.E. Buijnsters