Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Supervised Reading List (BA2) Latijn

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

In dit onderdeel lezen studenten met behulp van de gangbare hulpmiddelen (commentaren en woordenboek) zelfstandig een pensum Latijnse teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad. Ter ondersteuning van de lectuur is er een aantal contactmomenten ingeroosterd.

De volgende teksten moeten gelezen worden:
(a) Proza: Historiografie Livius, Ab urbe condita VI, 1-33 (de rest van het boek, 34-42, in vertaling)
(b) Poezie: Epos Vergilius, Aeneis 8 (geheel)
© Proza: Neolatijnse epistolografie Francesco Petrarca, Epistulae ad familiares (ed. Rossi) 1,5; 2,11; 2,14; 4,1; 4,6; 4,9; 24,3; 24,7.

Leerdoelen

  • Training in zelfstandige lectuur van Latijnse teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad met behulp van commentaren en woordenboek; – vergroting van de leesvaardigheid in een aantal eerder in de opleiding geïntroduceerde auteurs/genres.
    Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/ Latijn in het BA-programma GLTC. In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Voor deze zelfstudie is een aantal contactmomenten met de begeleidende docenten ingeroosterd.
http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen bestaande uit vertaling tekst- en essayvragen.
Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen. Deeltoetsen zijn niet mogelijk! Bij het tentamen weegt beheersing van de tekst het zwaarst. In geval van onvoldoende vertaling is het gehele tentamen onvoldoende. Het cijfer voor de vertaling telt dubbel in vergelijking met het cijfer voor de vragen.
Let op: De ervaring leert dat het tweedejaars pensum een zwaar vak is. Begin dus zo vroeg mogelijk met het lezen van het pensum.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard ingezet voor algemene communicatie.

Literatuur

Voor de lectuur dient men de volgende commentaren te raadplegen:

  • Livy: Ab urbe condita Book VI. Ed. By C. Shuttleworth Kraus. Cambridge 1994. – Virgil: Aeneid Book VIII, ed K.W. Gransden, Cambridge 1976 (Cambridge Greek and Latin Classics). Voor de lectuur van Vergilius wordt geadviseerd ook de editio minor van Williams te raadplegen: Virgil: Aeneid VII-XII, ed. R.D. Williams, Londen 1973. – Francesco Petrarca: Le familiari. Ed. F. Rossi. 4 dl. Firenze 1933-42. Let op: voor de lectuur van Petrarca zullen aanvullende aantekeningen ter beschikking worden gesteld. Nadere informatie volgt! De brieven zullen als mastercopy beschikbaar gemaakt worden.

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

c.maas@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op: De ervaring leert dat het tweedejaars pensum een zwaar vak is. Begin dus zo vroeg mogelijk met het lezen van het pensum.
Bekijk hier pensumtips en de opbouw van pensumonderdelen Grieks/ Latijn in het BA-programma GLTC