Prospectus

nl en

Focus 5b: Esoterisch Boeddhisme en Ryobu Shinto II

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het afgerond hebben van een Focus 3e jaar, eerste semester.

Beschrijving

De cursus sluit aan op colleges Focus uit het eerste semester en staat open voor studenten die dat onderdeel succesvol hebben afgerond.. In het college wordt begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal. Er zal vooral aandacht besteed worden aan vormen van het Japans die noodzakelijk zijn om Boeddhistische teksten te kunnen lezen en interpreteren, indien nodig ook aan het kanbun en klassiek Japans.

Leerdoelen

Ontwikkeling van vertaalvaardigheden, vaardigheid om d.m.v. analyse van religieuze teksten hun plaats in context te geven. De kennis en vaardigheden van de student te ontwikkelen zodat hij aansluiting kan vinden bij contemporain Japans onderzoek en studie van het Boeddhisme. Het toepassen van dergelijke kennis binnen een onderzoek, uiteengezet in een presentatie, review en uiteindelijk het BA werkstuk.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met werkstuk begeleidng.

Toetsing

BA werkstuk 70% en College 30%
College 30 % is samengesteld uit:

 * Participatie (inlc. presentatie)30%
 * Vertaalvaardigheden 30%
 * Werkstuk (recensie) 40%

Blackboard

Blackboard voor cursus materiaal en postings

Literatuur

Voor deze cursus is een reader bechikbaar en wordt materiaal via Blackboard aangebeden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. H van der Veere