Prospectus

nl en

Elementaire muziektheorie 1 en 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Je dient deel te nemen aan het instrumentale of vocale programma van het Practicum musicae 1 of 2.

Beschrijving

Dit college is alleen bestemd voor studenten die deelnemen aan het instrumentale of vocale programma van Practicum musicae 1 of 2. In Elementaire muziektheorie 1 kom je in aanraking met de basale kennis van de algemene muziekleer en leer je vaardigheden op het gebied van gehoortraining en solfège. Het eindniveau komt overeen met het muziektheoretische toelatingsniveau van het Koninklijk Conservatorium. In Elementaire muziektheorie 2 wordt voortgebouwd op de muziektheoretische kennis en vaardigheden die je tijdens het college Elementaire muziektheorie 1 hebt opgedaan.

Rooster

Gedurende de semesters waarin ook het Practicum musicae wordt gevolgd.
De lessen vinden plaats in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), tweemaal vijftig minuten per week. Diverse groepen.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk en praktijktentamen.

Literatuur

Wordt ter plekke besproken.

Aanmelden en informatie

Matthea de Muynck

Opmerkingen

Vakken van de Akademie der Kunsten zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten van de Universiteit Leiden