Prospectus

nl en

TCLA Keuzeruimte (invulling tweede semester)

Course
2010-2011

Mogelijkheden tot invulling van de keuzeruimte

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 ects. De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie. Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich uitsluitend op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.

Deze goedkeuring is niet vereist indien het Minorprogramma’s met een omvang van 30 studiepunten betreft die als zodanig zijn opgenomen in het Leids universitair register opleidingen.
Ook voor de facultaire keuzepakketten met een omvang van 30 ects, zoals opgenomen in de studiegids onder Keuzepakketten is geen toestemming van de examencommissie vereist.

Naast de aan deze universiteit gedoceerde onderwijseenheden komen voor de invulling van de keuzeruimte – onder goedkeuring van de examencommissie – onderwijseenheden verzorgd door een andere Nederlandse universiteit in aanmerking.

Voor het algemene kader zie Keuzeruimte.