Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Grieks Homerus

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC.

Beschrijving

In deze cursus behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epische poëzie, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in het bijzonder uit de boeken 1, 9, 16, 22 en 24. We staan stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos, waarbij we recente inzichten uit het Homerus-onderzoek zullen bespreken. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla).

Leerdoelen

  • Inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias – Inzicht in Homerische verteltechniek – Begrip van de Homerische versleer (dactylische hexameter) – Basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.) – Kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie – Ontwikkeling lees- en (ver)taalvaardigheid van Homerische poëzie – Basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief Odyssee en Homerische hymnen)
    In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen, vertaling van gelezen tekst en vertaling van ongelezen tekst.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, waarop studiemateriaal en handouts beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Een kritische uitgave van de Ilias, bij voorkeur: D.B. Monroe & T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1931; of: H. van Thiel, Hildesheim (Olms/Weidmann) 1996.

  • Een vertaling van de Ilias , bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn (Den Haag 1980 en latere drukken).

  • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 1, Early Greek Poetry (ISBN 0-521-35981-3).

  • Syllabus Homerus Ilias (verkrijgbaar via het Studiepunt Letteren).

  • Dringend aanbevolen indien verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk.

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

Drs T.A. van Berkel