Prospectus

nl en

Kwesties van Oorlog en Vrede; analyse van politiek-militaire besluitvorming

Course
2010-2011

WEGENS OMSTANDIGHEDEN GAAT DEZE CURSUS NIET DOOR

Beschrijving

In deze vervolgcursus wordt allereerst een theoretisch kader geschetst met behulp waarvan gevallen van politiek-militaire besluitvorming kunnen worden geanalyseerd (op basis van Allison & Zelikow en Janis). Steeds is de centrale vraag wie in het besluitvormingsproces het meeste gewicht in de schaal legt. Zijn dat de politici, die in een democratie de politieke verantwoordelijkheid dragen, of zijn dat de militairen die als ambtenaren strikt genomen alleen een adviserende functie hebben? Wat zijn de belangen en motieven van de politici om tot een bepaalde koers te besluiten? Hoe en waarom adviseren de militairen zoals ze adviseren?
Het ontwikkelde theoretische kader zal in eerste instantie gebruikt worden om het besluitvormingsproces omtrent de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog tegen Irak op basis van het Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak nauwkeurig te analyseren.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten / colleges.

Literatuur

  • Graham T. Allison and P. Zelikow, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. Addison-Wesley Educational Publishers, 1999 (en latere drukken)

  • Irving L. Janis, Groupthink. Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin Cy, sec. rev. ed.1983 (en latere drukken)

  • Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak, Amsterdam: Boom, 2010 (Rapport Davids).

Toetsing

Van de student wordt verwacht dat hij/zij actief participeert en de opgegeven literatuur bestudeert. De vervolgcursus wordt afgesloten met het schrijven van een paper waarbij het ontwikkelde theoretische kader wordt toegepast op een zelf gekozen geval van politiek-militaire besluitvorming. Het is belangrijk al snel, in overleg met de docent, hierover een keuze te maken.
De synopsis van het eindpaper (probleemstelling, theoretisch kader etc.) dient voor het einde van de cursus ingeleverd te worden.

Ingangseisen

Internationale Politiek I & Internationale Politiek II.

Rooster

maandag 31 januari t/m 21 maart, 13.00-15.00 uur, 1A24 en
woensdag 2 februari t/m 23 maart, 13.00-15.00 uur, 1A24.