Prospectus

nl en

Specialised course: International Transport Law

Course
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Transportrecht is uiteraard internationaal: vervoer over zee, over de weg, over de binnenwaterenweg, per spoor en door de lucht. Bij containervervoer gaat het om multimodaal vervoer, d.w.z. vervoer over verschillende media. De aansprakelijkheid van de vervoerder bij ladingschades wordt geregeld in internationale verdragen: de Hague-Visby Rules (zee), de nieuwe Rotterdam Rules (zee en multimodaal vervoer), het CMR-Verdrag, het Verdrag van Montreal (lucht) etc. Deze verdragen met bijbehorende limieten worden behandeld.
Daarnaast komen de internationale handelskoop, de nieuwe Incoterms en documentair krediet aan de orde. Als extraatje wordt het Sturgeon-arrest (HvJ, NJ 2010, 137 m.nt. Mok) besproken dat gaat over vergoedingen bij vertraging, overboeking en annulering in het luchtvervoer (personenvervoer).
Kortom, een stevig introductie tot het internationale vervoerrecht en de handelskoop.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Bijbrengen van de beginselen van het transportrecht en internationale handel.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de verschillende aansprakelijkheidsregimes van nationale en inter- transportverdragen.

 • inzicht in de handelskoop, kennis van de Incoterms en documentair krediet.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 (in totaal 20 uur)

 • Namen docenten: Prof. mr. H.M. Claringbould

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen van de betreffende teksten uit de syllabus. Een enkele keer een casus voorbereiden.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Syllabus ‘Internationaal transportrecht’ door M.H. Claringbould

Aanbevolen studiemateriaal
K.F. Haak / R. Zwitser, Van Haven en Handel, Deventer: Kluwer 2010

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het inschrijfformulier Accenten op de website van de afdeling Civiel recht. Nadere berichtgeving over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie burgerlijk recht. Zie http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/onderwijs/master-2010-2011-vernieuwd-masterprogramma-civiel-recht.html.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. M.H. Claringbould

 • Werkadres: p/a Meent 94, 3011 JP Rotterdam

 • Bereikbaarheid: op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: claringbould@vantraa.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De nadruk ligt op het volgen van de colleges: daar wordt de theorie gelardeerd met verhalen uit de praktijk (Prof. Claringbould is een ‘natte’ advocaat uit Rotterdam).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO