Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Greek Papyrology

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is een facultatief onderdeel voor BA1-studenten GLTC. Kan ook gevolgd worden door andere geïnteresseerden met kennis van het Grieks.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding in de wereld van Grieks-Romeins Egypte aan de hand van voornamelijk Griekse teksten die op papyrus maar ook andere materialen zoals ostraca geschreven waren. Tijdens het lezen van gevarieerde documentaire teksten zowel als klassieke auteurs op papyrus wordt het gebruik van papyri als bron voor filologisch en oudhistorisch onderzoek onderzocht.

Leerdoelen

De student is bekend met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor de Griekse filologie en de oude geschiedenis; hij is bekend met de taaleigenaardigheden van de Griekse papyri; hij is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie; hij is in staat een gepubliceerde papyrus vanuit zijn editie te interpreteren.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Tweeledig:

  • Beoordeling actieve deelname aan de colleges en ingeleverde opdrachten (50% cijfer)

  • Mondeling tentamen over de tijdens college behandelde stof (inleidende deel van het handboek en de gelezen teksten); een zelfstandig bestudeerde papyrustekst naar keuze; ca. 200 pp. papyrologische vakliteratuur naar keuze (50% cijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

  • P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, Revised. (Brill, Leiden etc., 1994)

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

Bij docent, tel. 071-5272906.