Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Islamic Texts: Hadith

Course
2010-2011

Toegangseisen

Goede kennis van het Arabisch is vereist (20 ECTS, of verglijkbaar kennisnivo – zulks in overleg met de docent)

Beschrijving

In dit werkcollege worden teksten uit de Hadith gelezen. De teksten zijn geselecteerd op hun belang voor diverse stromingen binnen de islam, alsmede op onderwerpen die in de hoorcolleges Inleiding en Verdieping Koran en Hadith aan de orde zijn gekomen. De studenten worden begeleid in het lezen van deze teksten en vertrouwd gemaakt met de structuur en taalgebruik van de hadith.

Leerdoelen

Kennis: Na afronding van dit college heeft de student kennis van de wijze waarop hadiths worden genoteerd en gecategoriseerd. De student heeft tevens kennis gemaakt met a) diverse onderwerpen die in de hadith aan de orde komen, en b) hadiths die door verschillende stromingen als belangrijk worden aangemerkt.
Vaardigheid: De student leert Arabische bronteksten van hadiths lezen en vertalen naar het Nederlands.

Rooster

tweede jaar

Onderwijsvorm

Werkcollege
-Van elke student wordt verwacht dat hij/zij de stof heel goed voorbereidt door het maken van eigen vertaling met behulp van een woordenboek thuis. – Deze verschillende vertalingen worden tijdens het college door de docent behandeld. – In overleg met de docent moet elke student gedurende het college twee relevante klassieke en moderne teksten selecteren die hij/zij als opdracht moet maken.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

  • vertaalopdracht (30%)

Blackboard

Literatuur

Teksten van hadiths worden hetzij op college ter hand gesteld aan de studenten, hetzij als werkopdracht door de studenten opgezocht in de hadith-collecties.
Selectie van enkele teksten:
Ṣubḥi al-Ṣalih, ‘Ulum al-Ḥadīth wa-musṭalahuh, Beirut : Dar al-‘Ilm li-al-Malayin, 2009
Muhhammad Husayn al-Dhhabi, Al-Isra’iliyyat fi al-tafsir wa-al-hadith, Cairo 2008
Nasir al-Din al-Albani, Silsilat al-ahadiith al-ḍa’īfa wa-al-mawdua’a wa-atharuha al-sayyi’ fii al-umma, Beirut, 1972
Jamal al-Banna, Jinayat Qabilat Hadaththana, Cairo, 2008

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad
u.ryad@hum.leidenuniv.nl + 31 (0) 71 5272568
Homepage: http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/ryad.jsp.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.