Prospectus

nl en

Integrated Korean 2a: spreken en verstaan

Course
2010-2011

Beschrijving

Oefeningen ter verbetering van actuele taalbeheersing, toegespitst op de spreek- en luistervaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur).
In dit college worden gesproken productie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. herhalings- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel, verhaal navertellen enz., terwijl de luisteroefeningen als zelfstudie meegegeven worden, waarbij tweewekelijks de zelfstudie geëvalueerd wordt en de ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook per les doorgenomen wordt.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

  • Het communiceren van de belangrijke punten m.b.t. vertrouwde zaken.

  • Het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op simpele wijze, al dan niet met fouten.

  • Het geven van redenen en verklaringen voor eigen meningen in het kort en het verbinden van losse elementen tot een samenhangend geheel, tot op zekere hoogte.

  • Het onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen of persoonlijke belangstellingen.

  • Het volgen van duidelijk sprekende moedertaalsprekers en het begrijpen van de hoofdpunten van een duidelijk verhaal of toespraak over vertrouwde zaken.

Studielast

n.v.t.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. E.a.: Integrated Korean, Intermediate 1, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Daarvan worden ‘Task & Function’ van het Textbook, en ‘Speaking’ en ‘Listening Comprehension’ van het Workbook behandeld.

Toetsing

  • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • huiswerk van ‘Writing’ van het “Work Book” van de behandelde les (10% van het eindcijfer)

  • schriftelijk tentamen over de luistervaardigheid m.b.t. de behandelde leerstof. (30% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid (50 % van het eindcijfer).

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Informatie

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Opmerkingen

Geen