Prospectus

nl en

Integrated Korean 2b: spreken en verstaan

Course
2010-2011

Beschrijving

Oefeningen ter verbetering van actuele taalbeheersing, toegespitst op de spreek- en luistervaardigheid aan de hand van het leerboek (zie Literatuur). Dit college bouwt voort op het eerste semester en hierin worden gesproken productie en interactie van de studenten gestimuleerd, d.m.v. herhalings- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel, verhaal navertellen enz.. Tevens worden de luisteroefeningen als zelfstudie meegegeven, waarbij tweewekelijks de zelfstudie geëvalueerd wordt en de ‘Listening Comprehension’ uit het Workbook per les doorgenomen wordt. (Het kijken naar Koreaanse tv- programma’s en films is zeer aanbevolen.)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

  • Het helder overbrengen van informatie en standpunten over vertrouwde onderwerpen of interessegebieden.

  • Het omgaan met de meeste voorspelbare situaties die kunnen optreden tijdens reizen, boodschappen doen en andere dagelijkse gebeurtenissen.

  • Het beschrijven van eigen ervaringen en gebeurtenissen op een duidelijke, gedetailleerde wijze, zonder veel merkbare moeite.

  • Het geven van redenen en het uitleggen van verklaringen voor eigen meningen en plannen in een redelijk evenwichtig tempo.

  • Heldere uitspraak en intonatie.

Studielast

n.v.t.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. E.a.: Integrated Korean, Intermediate 1 & 2, Textbook & Workbook, Honolulu 2000.

Daarvan worden ‘Task & Function’ van het Textbook, en ‘Speaking’ en ‘Listening Comprehension’ van het Workbook behandeld.

Toetsing

  • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

  • huiswerk van ‘Writing’ van het “Work Book” van de behandelde les (10% van het eindcijfer)

  • schriftelijk tentamen over de luistervaardigheid m.b.t. de behandelde leerstof. (30% van het eindcijfer).

  • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort vrij gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid (50 % van het eindcijfer).

Rooster

voor meer informatie zie rooster.

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Opmerkingen

Geen