Prospectus

nl en

Seminar

Course
2010-2011

Beschrijving

In dit seminar ontwikkelen studenten een onderzoeksvraag die aan de basis zal liggen van hun BA-scriptie. De wetenschappelijke onderwerpen die aan bod komen worden in de mate van het mogelijke afgestemd op de interesses van de studenten. Bij de kritische lezing van zowel Westerse als Koreaanse vakliteratuur, gaat speciale aandacht uit naar de vraagstelling en de onderzoeksmethode.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Het tweede BA jaar succesvol hebben afgerond.

Leerdoelen

 • Verzamelen en selecteren van vakwetenschappelijke literatuur;

 • Kritisch lezen en analyseren van die vakliteratuur;

 • Formuleren van een onderzoeksvraag;

 • Mondelinge presentatievaardigheden oefenen;

 • Kritisch onderbouwd deelnemen aan discussies;

 • Samenwerkingsvaardigheden oefenen.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 140 uur:

 • 26 contacturen (2 uur p.w.);

 • Tijd voor het zoeken en bestuderen van de geselecteerde literatuur (6 uur/week);

 • Tijd voor het opmaken van mondelinge presentatie (20 uur);

 • Tijd voor het schrijven van een scriptieopzet (15 uur).

Literatuur

Te bepalen in functie van de onderwerpen die behandeld worden.

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie tijdens college (30%);

 • Voorbereidend werk, zoals samenstellen van een bibliografie (20%);

 • Actieve deelname aan discussie (30%);

 • Scriptieopzet (20%)

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Informatie

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

N.v.t.

Opmerkingen

Geen