Prospectus

nl en

Scriptie en tutorial bij scriptie

Course
2010-2011

Het schrijven van een wetenschappelijk betoog op basis van Westerse en Koreaanse bronnen. Tijdens het tutorial worden problematische passages in de Koreaanse bronnen besproken.

Rooster

nvt

Onderwijsvorm

  • persoonlijke begeleiding &

  • zelfstandige literatuurstudie

Inschrijven

Aanmelden via uSis
Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

  • Verwerven van gespecialiseerde kennis t.a.v. één van de deelgebieden van de Koreanistiek;

  • het zelfstandig formuleren, analyseren en uitwerken van een wetenschappelijke probleemstelling.

  • Oefenen van de schrijfvaardigheid.

  • Verbeteren van de leesvaardigheid in het Koreaans.

Toetsing

  • scriptie

Informatie

Prof.dr. B.C.A. Walraven ;
Dr. K. De Ceuster