Prospectus

nl en

Functionele analyse

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Materiaalkunde 1, Artefact Studies 1 en Artefact Studies 2 behaald.

Vakomschrijving

Centraal staat het idee van de biografie van een object: de selectie van de grondstof (grondstofdeterminatie), het maken van het voorwerp (onderzoek van de fabricagesporen), het gebruik van het voorwerp (onderzoek van de gebruikssporen) en de uiteindelijke depositie ervan (residu). Sporen van al deze fasen in de levenscyclus van een object zijn te bestuderen met behulp van een microscoop. In deze specialisatiecursus ligt de nadruk op de sporen van gebruik en de eventuele behandeling die een voorwerp heeft ondergaan bij depositie.

Allereerst wordt een aantal methodische artikelen gelezen, en wordt het expertsysteem WAVES doorlopen. Elke student zal een tweetal experimenteel gemaakte werktuigen gebruiken en vervolgens onderzoeken (het opzetten en uitvoeren van een experiment). Daarna zal een aantal bestaande experimentele werktuigen worden bekeken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit niet beperkt blijft tot werktuigen van vuursteen, maar dat ook artefacten van been, gewei, schelp, koraal, diverse soorten natuursteen, obsidiaan, en aardewerk worden bestudeerd. Hierbij zal de nadruk liggen op sporen die met behulp van een stereomicroscoop kunnen worden bekeken.

Diegenen die het vak combineren met de drie punten materiaalstudie werken vervolgens aan hun eigen onderzoek, dat de basis vormt voor een scriptie. Mogelijke afstudeeronderwerpen zijn het vuursteenmateriaal van de bandkeramische vindplaats Elsloo, maalstenen uit de IJzertijd, en deelname aan het onderzoek van de SGK nederzettingen in het kader van een nieuw Odyssee-project Unlocking Noord-Holland’s Treasure Chest (werktuigen van vuursteen, hard steen en ornamenten). In overleg is het vaak ook mogelijk om materiaal te onderzoeken van docenten Prehistorie van Noordwest-Europa, Nabije Oosten, Indiaans Amerika of Azië. Een andere mogelijkheid is om een experimenteel scriptieonderwerp te kiezen.

Leerdoelen

  • Het leren herkennen, beschrijven en interpreteren van sporen van gebruik;

  • Het ontwerpen en uitvoeren van een experiment.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege;

  • Practische opdrachten.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.