Prospectus

nl en

Tutorial MA/ ResMA Greek: Inherited guilt and postponed punishment: from Aeschylus to Augustine

Course
2010-2011

Course description

In de antieke wereld geloofden velen in goddelijke gerechtigheid. Probleem hiermee is dat grote schurken regelmatig hun straf lijken te ontlopen, In reactie hierop nam men vaak aan dat indien de misdadiger zelf niet gestraft werd voor zijn vergrijpen, de rekening gepresenteerd zou worden aan diens (achterklein)kinderen. De grote classicus E.R. Dodds spreekt in dit verband van “the characteristic archaic doctrine” that “is the teaching of Hesiod, of Solon and Theognis, of Aeschylus and Herodotus.” Het concept werd vervolgens overgenomen door filosofen die het bestaan van de goddelijke Voorzienigheid aannamen zoals platonisten en stoïcijnen. Probleem met deze oplossing is dan vervolgens weer dat op die manier een onschuldige gestraft lijkt te worden. In dit college zullen we ingaan op het fenomeen van ‘inherited guilt’ in verschillende auteurs (zowel literaire als filosofische) en de manier(en) waarop zij het bestraffen van onschuldige nazaten proberen te rechtvaardigen.